ASSESSORAMENT INTEGRAL EN MEDICINA LEGAL I FORENSE EN TOTS ELS ÀMBITS MÈDIC-JURÍDICS

Actuant com a consultors i assessors privats a particulars, empreses, companyies asseguradores, gabinets mèdics i advocats que precisin els nostres serveis i que després d’un accident de trànsit, accident laboral o qualsevol altre tipus d’incidència mèdica, precisin una valoració de danys personals físics i/o psíquics soferts pel pacient i realitzar els peritatges judicials corresponents per al cobrament de la respectiva indemnització, així com la valoració d’aquelles altres “incidències mèdiques” que precisin del reconeixement d’un pacient fins a l’elaboració de l’informe pericial i/o assessorament medicolegal del procés per a aconseguir una resolució favorable, ràpida i eficaç.