MEDICINA LABORAL

Valoració clínica i pericial d’incapacitats laborals. Processos d’invalidesa, altes mèdiques i contingències. Valoració de minusvalideses i discapacitats.